admin2

Sobre les paraules

En aquest apartat podem anar escrivint sobre les paraules que aprenem en portuguès, les relacions entre les llengües, la sonoritat....